Inga Sempé

Het Katern/Interview
English text (nederlandse tekst is onderaan te lezen)

‘I prefer the vitality of the flea market to dictates about design aesthetics’
– Inga Sempé

In its anniversary marketing campaign ‘Sensing the Future’, 100-year-old Whirlpool is looking forward. Inga Sempé, along with a number of fellow designers, has been invited by the manufacturer to make an estimate of trends in industry, technology, fashion and human behaviour. ‘It seems obvious to me that things are going to change. After all, 20 years ago you couldn’t have imagined the way modern communication was going to take off.’
Sempé was born in Paris in 1968, the daughter of the famed illustrator Sempé and the Danish painter Mette Ivers. She’s attracted to the everyday and the spontaneous. ‘I prefer the vitality of the flea market to dictates about design aesthetics.’ But still. She did work for hip Marc Newson and legendary Andrée Putman and started her own studio in 1999. ‘To me design is connected primarily to the quality of human existence, not to the personality of the designer.’
At Whirlpool’s request she came up with a basic proposal for the kitchen of the future. ‘Technology is making our lives easier, but also more complicated. In reaction to this our need for simple, our need for sensual experiences is growing. Contact with nature is essential to our well-being. It’s warm in our kitchens during the winter. Why don’t we grow kiwis or plants in them? Urban farming is not a fantasy.’
She says that designers always take changes and yearnings into account at the back of their minds, but that stability is at least as important. ‘Expect small, elementary steps from me. Not a radical revolution. You know what I think is going to cause a huge revolution in our mind-set? The day those hundreds of metres of cable and electrical wires that run in tangles along the plinths are no longer needed. That will lead to a more personal, more direct relationship with products.’
English journalist Johanna Agerman describes her as ‘a detective of the everyday’. Brands like Ligne Roset, Magis, Baccarat, Moustache and Wästberg hope that she translates that discerning talent into a distinctive sofa or interesting lamp. ‘I love things. That’s why I make them.’ She prefers to keep it light. ‘That has something to do with my background. French culture is rather conservative. So I’m constantly trying to come up with things that can hold their own both in a modern and in a classic interior. I also like to make unorthodox choices. I want to design the way a minor director makes a film. Independent of the Hollywood blockbuster that tries to homogenize taste all over the world. To me the challenge lies in trying out possibilities and impossibilities, in exploring techniques and materials that have not been used before.’
‘We French like to model ourselves on the time when we were a nation that was looked upon as a guide. Fake Louis XVI and Fake Louis XV. Personally I have a predilection for things that you forget someone once came up with. Like a corkscrew or an umbrella. I would love to have cobbled that together myself.’
International Design lover, culture addict, but not Dutch? Enjoy this foreigner-friendly excerpt of our main stories.
‘A lot of what is here just ended up here one way or another’
www.ingasempe.fr
Interview Jack Meijers / Portret James Stokes

 

Nederlandse tekst

Inga Sempé Dat dingen wezenlijk gaan veranderen, lijkt haar duidelijk.
Maar ontwerper Inga Sempé is en blijft de koningin van de relativering.
‘De mobiele telefoon leek me ooit een belachelijke gril.’
Een vrouw met hysterisch haar en een Star Trek-jurk spreidt theatraal haar handen. Er is geen twijfel mogelijk: deze futuristische keukenprinses is klaar voor de toekomst. Ze is dan ook het boegbeeld van de jubileumcampagne Sensing the Future, waarin het honderdjarige Whirlpool een blik vooruitwerpt. Inga Sempé gniffelt als ze wordt gewezen op deze vaandeldraagster van Whirlpools toekomstvisie: ‘Zo te zien hoeft er in de keuken van de toekomst niet langer te worden gesloofd.’
Sempé is samen met een
aantal gerenommeerde collega-ontwerpers en foodspecialisten uitgenodigd door de fabrikant van huishoudelijke apparatuur. ‘Er is ons als Global Consumer Design-team gevraagd een inschatting te maken van trends op het gebied van industrie, technologie, mode en menselijk gedrag. Dát dingen wezenlijk gaan veranderen lijkt me duidelijk. Twintig jaar geleden kon je je toch ook geen voorstelling maken van de vlucht die de
moderne communicatie zou nemen? Ik herinner me dat ik voor het eerst iemand zag met een mobiele telefoon. Formaat attachékoffer! Het leek me een belachelijke gril die snel zou overwaaien. Groter kon mijn ongelijk niet zijn.’
Inga Sempé werd in 1968 in Parijs geboren als dochter van de beroemde illustrator Sempé en de Deense schilderes Mette Ivers. Dat Deense bloed verklaart misschien haar nuchterheid. ‘Al ben ik maar twee keer in Denemarken geweest.’ Sempé doet haar best om haar beroep te demythologiseren. ‘Op maandagochtend gaat de winkel open en vrijdagavond gaat hij dicht.’ Ze wordt aangetrokken tot het alledaagse en onbedachte. ‘Ik prefereer de vitaliteit van de rommelmarkt boven opgelegde designesthetiek.’ Maar toch.
Ze werkte bij de hippe Marc Newson en de legendarische Andrée Putman en begon in 1999 haar eigen studio. ‘Design is voor mij in de eerste plaats verbonden met de kwaliteit van het bestaan, niet met de persoonlijkheid van de ontwerper.’
U kwam op verzoek van het Whirlpool Living Lab met een basic voorstel voor de keuken van de toekomst op de proppen. ‘Technologie maakt onze levens makkelijker, maar in zekere zin ook gecompliceerder. Als reactie daarop groeit onze behoefte aan simpele, zintuiglijke ervaringen. Ik zocht naar een manier om de cultuur van het platteland naar de stad te verplaatsen. Contact met de natuur is essentieel voor ons welzijn. In onze keukens is het ’s winters warm. Waarom kweken we er dan geen kiwi’s of planten? Stedelijke landbouw is géén fantasie. Midden in Parijs wordt honing gemaakt.’
Ze vertelt dat een ontwerper in zijn achterhoofd altijd rekening houdt met veranderingen en verlangens, maar dat stabiliteit minstens zo belangrijk is. ‘Verwacht van mij kleine, elementaire stapjes. Géén radicale omwenteling.’
En dan doet ze een bekentenis. ‘Weet je wat volgens mij voor een grote mentale revolutie gaat zorgen? De dag dat die honderden meters kabel en elektriciteitsdraad langs de plinten niet meer nodig zijn. Dat zal leiden tot een persoonlijkere, directere omgang met producten. Eindelijk zullen de dingen hun eigen leven kunnen leiden, los van draadjes en kabels.’
De Engelse journalist Johanna Agerman typeerde u eens als ‘a detective of the everyday’. Merken als Ligne Roset, Magis, Baccarat, Moustache en Wästberg hopen dat u die speurzin vertaalt in een onderscheidende sofa of interessante lamp.
‘Ik houd van dingen. Daarom maak ik ze.’
Bij voorkeur maakt u ze niet te zwaar. U houdt het licht. ‘Dat heeft met mijn achtergrond te maken. De Franse cultuur is nogal conservatief. Daarom probeer ik dingen te bedenken die bestaansrecht hebben binnen een modern én binnen een klassiek interieur. Bovendien maak ik graag afwijkende keuzes. Ik wil ontwerpen zoals een kleine regisseur een film maakt. Onafhankelijk van de Hollywood-blockbuster
die smaak wereldwijd gelijk probeert te trekken. Voor mij zit de uitdaging in het uitproberen van mogelijkheden en onmogelijkheden, in het verkennen van niet eerder gebruikte technieken en materialen. Alsof je elke keer een nieuwe taal leert.’
Fransen spreken liever Frans? ‘We spiegelen ons graag aan de tijd dat we een voorbeeldnatie waren. Nep-Louis Seize en nep-Louis Quinze: daar kunnen we maar geen genoeg van krijgen. Toen ik klein was, hadden we thuis maar één modern object: de Eclisse-lamp van Vico Magistretti. Zelf heb ik een voorkeur voor dingen waarvan je vergeet dat iemand ze ooit heeft bedacht. Zoals een kurkentrekker of paraplu. Kijk, die had ik nou graag zélf in elkaar gesleuteld.’ 
www.ingasempe.fr

Technologie maakt onze levens makkelijker, maar ook gecompliceerder’
– Inga Sempé

Inga Sempé ontwierp bank Ruché voor Ligne Roset, lamp Vapeur maakte ze voor het label Moustache, net als de ronde Balcon-plankjes bovenaan deze pagina. onder Sofa Chantilly is een ontwerp van Sempé voor Edra.

Interview Jack Meijers / Portret James Stokes