Form Us With Love

___________________________________________________________________
Het Katern/Interview
English text (lees onderaan in het Nederlands)

Petrus Palmér, Jonas Petterson and John Löfgren found one another during their studies in communication and design at Kalmar University. In 2005 they founded FUWL, which stands for Form Us With Love.

Jonas:
‘Thirty per cent of people bastardize the name into
From Us With Love.
We count that as correct too.’


Petrus Palmér (left) en Jonas Petterson van Form Us With Love

A year ago they moved into a new studio with ‘rooms to saw, to think and to answer the telephone. And, oh yeah, to write up an invoice every once in a while.’ That last remark typifies FUWL’s no-nonsense outlook. ‘We just want to make products that work.’ We’d like to know whether it’s a coincidence that ABBA, H&M, Pippi Longstocking and Ikea were born in Sweden. Jonas: ‘ABBA, H&M and Ikea are worldwide symbols of the democratization of quality.

‘It’s a demonstration of Sweden’s allergy to excessively large egos’

– Petrus Palmér
They strive, in their own way, to make pop music, fashion and design accessible to everyone.’ Petrus: ‘And Pippi? She stands for optimism, lightness and a dash of humour. For manufacturability with a wink.’
Unlike Finland and Denmark, which wrote design history with Alvar Aalto and Arne Jacobsen, Sweden lacks a pantheon of famous names. Jonas: ‘Our famous men – think of Bruno Mathson, Gunnar Asplund and Josef Frank – never achieved that far-ranging fame. The true Swedish heroes are the brands we were just talking about. But our functionalism and minimalism rides the same wave as the Danish and Finnish legacy. The principle of wanting to produce quality for the masses is deeply anchored in our Nordic soul.’ Jonas: ‘The dogmatic ideas of Bauhaus were long restricted to a small, select few. The commercial, more middlebrow Ikea has been far more significant for the revolution in taste after the Second World War.’
Jonas: ‘The name Form Us With Love also says something about our strategy, however fuzzy and intangible the word ‘love’ is. Do the companies we work for infect us with their enthusiasm for machines, materials and plans for the future? Then we respond to that passion with our efforts.’
Petrus: ‘There is not one tower or structure in Stockholm that monopolizes attention. In that I see a nice parallel to the Swedish design landscape. There is little room for dominant personalities. It’s all about the products and the end result. Not about the people who come up with them. It’s a demonstration of Sweden’s allergy to excessively large egos. Ikea places little value on the names of its designers. Do you know who the designer of the Billy is?’
No, we don’t. But we do know who’s responsible for the Soft Lamp for Muuto. Petrus: ‘You can never predict the success of a design. Our reinterpretation of an industrial design classic, with an unorthodox material, was well received. The strong yet flexible silicone rubber allows you to fold the lamp into a convenient package.’ Jonas: ‘This practical approach ultimately does produce a design with a warm personality.’ Petrus: ‘At the moment we are working mainly with Swedish manufacturers. We are now ready for the European stage, without seeking to force a collaboration with international brands. The quality awareness among the post-war generation in Sweden is very strong. Foreigners notice that as soon as they arrive, when they take the new Arlanda Express from the airport to the centre of Stockholm – completed just in time before the crisis hit. As it happens I believe this crisis will have a purifying effect. It’s rubbing our noses in reality: if we want to continue to make things, they absolutely have to be better than those that already exist.’ www.formuswithlove.se

Interview Jack Meijers / Portret James Stokes

Form Us With Love for: Ateljé Lyktan, Design House Stockholm, Santa & Cole, Muuto en Westal.

Nederlandse tekst

Groeten uit Stockholm
Is het toeval dat Abba, Pippi Langkous én Ikea in Zweden zijn geboren? Volgens Petrus Palmér en Jonas Petterson niet. EH&I sprak de designers achter ontwerpstudio Form Us With Love.

‘Zo’n 30% verbastert onze naam tot From Us With Love. Rekenen we óók goed’
– Petrus Palmér
Het trio is deze ochtend incompleet. ‘Helaas,’ verontschuldigen Petrus Palmér   en Jonas
Petterson zich. ‘John Löfgren is er niet bij. Wanneer je met z’n drieën bent kan er af en toe iemand afhaken.’ Petrus (links op de foto), Jonas en John vonden
elkaar tijdens hun studie design aan de universiteit van Kalmar. ‘In 2005 hebben we FUWL opgericht.’ Voluit geschreven staat dat voor Form Us With Love.
Jonas: ‘We speculeren op een verhaspeling van de o en de r in dat eerste woord. Dertig procent van de mensen verbastert de naam tot From Us With Love. Rekenen we óók goed.’
Een jaar geleden hebben de drie – ‘Inmiddels zijn we met
z’n vijven en soms meer’ – hun intrek genomen in een nieuwe studio met ‘ruimtes om te zagen, te denken en de telefoon aan te nemen. En o ja: óók om af en toe een factuur te schrijven.’ Die laatste opmerking typeert de nuchterheid. ‘We willen gewoon producten maken die werken. Dat onderscheidt ons van de
collega’s van Front: die vertellen óók graag sprookjes.’ We willen weten of die droge, zakelijke benadering samenhangt met de Zweedse lucht die ze ademen. Met andere woorden: is het toeval dat Abba, H&M, Pippi Langkous én Ikea in Zweden zijn geboren? Jonas: ‘Abba, H&M en Ikea staan wereldwijd symbool voor veel meer dan een deuntje, een truitje of een tafeltje. Ze staan voor democratisering van kwaliteit. Ze spannen zich ieder op zijn eigen manier in om popmuziek, mode en design voor iedereen bereikbaar te maken.’ Petrus: ‘En Pippi? Die staat voor optimisme, lichtheid en maakbaarheid met een knipoog.’
Anders dan Finland en Denemarken, die designgeschiedenis schreven met Alvar Aalto en Arne Jacobsen, mist Zweden een canon aan beroemde namen.
Jonas: ‘Onze bekende mannen – denk aan Bruno Mathsson, Gunnar Asplund en Josef Frank – hebben nooit die brede bekendheid gekregen. De echte Zweedse helden? Dat zijn de merken waar we het net over hadden.  Het principe om kwaliteit voor de massa te willen maken, ligt diep verankerd in onze nordic soul.’ Petrus: ‘In de jaren vijftig en zestig werd Zweden voor veel Europese landen een voorbeeld hoe je een moderne welvaartsstaat kon inrichten.’
Jonas: ‘Het was ook een aantrekkelijk alternatief voor de extreme, communistische variant van het Oostblok.’ Jonas: ‘Radicalisme schiet zijn doel wel vaker voorbij. De dogmatische ideeën van Bauhaus bleven voorbehouden aan een klein, select gezelschap.
Het commerciële, gematigdere Ikea heeft voor de smaakrevolutie na de oorlog veel meer betekend.’

Allergisch voor ego’s
Petrus: ‘Is het al opgevallen dat je in Stockholm vergeefs zoekt naar een landmark als de Eiffeltoren of Big Ben? Er is niet één toren of constructie die alle aandacht opeist. Daarin steekt een mooie parallel met het Zweedse ontwerplandschap. Er is weinig ruimte voor dominante persoonlijkheden. Het gaat om de producten en het eindresultaat. Niet om de mensen die het bedenken. Ingvar Kamprad,
de oprichter van Ikea, gedraagt zich nog altijd als een van de Ikea-werknemers.’ Jonas:‘Met al z’n miljarden op de bank!
Het demonstreert Zwedens allergie voor al te grote ego’s. Ikea hecht weinig waarde aan
de namen van zijn ontwerpers. Weet jij wie de ontwerper van de Billy is?’
Nee, die kennen we niet. Maar we weten wél wie achter de Soft Lamp voor Muuto steekt. Petrus: ‘Het succes van een ontwerp kun je van tevoren niet inschatten.
Onze herinterpretatie van een industriële designklassieker, met afwijkend materiaal, is goed ontvangen. Het siliconenrubber zorgt ervoor dat je de lamp tot een handzaam pakketje kunt vouwen.’ Jonas: ‘Die praktische benadering leverde wel een ontwerp met
een warme persoonlijkheid op.’ Petrus: ‘We werken vooral met Zweedse producenten, in een land waar design geen exclusief kroontje draagt. De wortels van Svensk Form, het bureau dat de kwaliteit van Zweedse ontwerpen stimuleert, gaan terug tot 1845, lang voor de geboorte van het woord design. Inmiddels zijn we klaar voor de Europese podia, zonder een samenwerking met internationale merken te willen forceren. Vergeet niet: in Italië vertoont het gemiddelde interieur grote overeenkomsten met het appartement van mijn oma. Het kwaliteitsbewustzijn van de naoorlogse generatie Zweden is veel sterker. Buitenlanders merken dat meteen wanneer ze de nieuwe Arlanda Express van het vliegveld naar het centrum van Stockholm nemen. Nét voor de crisis klaar. Ik geloof trouwens wel in het louterende effect van die crisis. Die drukt ons met de neus op de feiten: als we dingen willen blijven maken, moeten ze sowieso beter zijn dan wat er al is.’
www.formuswithlove.se

Interview Jack Meijers / Portret James Stokes